LOGIN

Wählen Sie die Seite, auf der Sie sich anmelden möchten:

Centralregulering via DZB

Centralreguleringen forenkler afregningen mellem handels- og industripartnerne i vores forbund og garanterer et punktligt betalingsflow til alle sider med større sikkerhed og effektivitet.

DZB BANK overtager delkredere 100 %. Leverandører modtager de garanterede betalinger på faste skæringsdatoer fra DZB BANK. 

Uden centralregulering ville detailhandleren få en separat faktura for hver enkelt levering fra leverandøren. DZB BANK samler regningerne for forskellige leverandører til den enkelte forhandler og fremsender dem samlet. Forhandleren betaler kun til DZB BANK. Det sparer tid og minimerer fejl i afregningen. 

Alle fakturaer står til disposition som en dokumentsamling på DZB BANK's DZB Portal.