LOGIN

Wählen Sie die Seite, auf der Sie sich anmelden möchten:

Brugsbetegnelser

Ophavsrettigheder:
Indholdet og layoutet i vores internetpræsentation er ophavsretligt beskyttet. Det kræver forudgående skriftligt tilsagn fra ANWR GARANT International GmbH at mangfoldiggøre siderne eller indholdet - medmindre loven indeholder andre bestemmelser vedrørende mangfoldiggørelse.

Ansvar for indhold:
Indholdet på vores hjemmesider er udarbejdet med største omhu. Alligevel hæfter hverken ANWR GARANT International GmbH eller udenforstående for informationerne på vores hjemmeside. ANWR GARANT International GmbH garanterer heller ikke for, at informationerne, der vises, er opdateret, korrekte eller fuldstændige. Udenforståendes internetsider, som vi linker til, er den pågældende udbyder ansvarlig for. Der kan linkes til ANWR GARANT International GmbH's internetsider uden vores vidende. Også i dette tilfælde afviser vi ethvert ansvar for indholdet på udenforståendes internetsider.

Retsvirkningen for denne ansvarsfraskrivelse:
Denne ansvarsfraskrivelse skal anses for at være en del af internettilbuddet, hvorfra der henvises til denne side. Såfremt dele eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke længere eller ikke fuldstændigt skulle opfylde gældende ret, berøres de øvrige dele af dokumentet ikke deraf med henblik på indhold og gyldighed.

Rådgivning:
Informationerne på vores hjemmesider udgør ikke nogen individuel rådgivning og kan ikke erstatte en sådan. Vi står gerne til disposition for individuelle rådgivningssamtaler.